Hseyin Yavuz, Trafik bilirkiisi, Trafik kaza bilirkiisi

HÜSEYİN YAVUZ BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ


Hüseyin Yavuz Bilirkişi Eğitimi

1975 yılında Gaziantep ilinde doğdum. #x# İlk, orta ve lise öğrenimimi Gaziantep Şahinbey ilçesinde tamamlayarak 1995 yılı itibarı ile Emniyet Teşkilatı bünyesinde çalışmaya başladım. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini tamamladıktan sonra halen Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek okulunu okumaktayım. İlk görev yerim olan İstanbul ve sonrasında Muş ilinde görev yaptıktan sonra uzun yıllar Antalya ilinde görev yaptım ve halen Tunceli ilinde görev yapmaktayım. #x# 2005 yılından itibaren Amir (komiser) olarak görevime devam etmekle birlikte, teşkilatımız bünyesinde ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda eğitim vermekteyim. Özellikle Trafik kazalarının analiz edilmesi ile kaza mahallindeki iz ve delillerin tespit edilmesi, tarafların kusurlarının belirlenmesi içerikli eğitimler vermekteyim.2008 yılından bu yana profesyonel olarak kazaların analiz edilmesi ve adli olarak bilirkişilik yapacak personele BİİLİRKİŞİLİK yönünde kurslar düzenleyerek eğitimi vermekteyim. #x# Özellikle kaza meydana geldikten sonra kaza mahallinde iz ve delillerin tespiti sonrası kazanın yapılandırılması yapılarak tarafların ortaya çıkardıkları kural ihlallerinin tespit edilerek kusurlarının tespit edilmesi yönünde eğitimler verilmektedir. #x# Adliye bilirkişiliği olarak da verilen eğitimlerin yanı sıra bir bilirkişinin uzman olarak yetiştirilmesi açısından başta karayolları trafik kanunu olmak üzere trafik kazalarına “illiyet bağı” olarak sebebiyet verecek her türlü ihlalin kanunu karşılığı hakkında temel bilgi ve eğitimler verdim ve vermekteyim.2006 yılından bu yana Antalya adliyesinde yeminli bilirkişi listesinde yer almaktayım ve başta ağır ceza mahkemeleri olmak üzere asliye ceza mahkemelerinde (kapatılan sulh ceza mahkemeleri de dâhil) bilirkişi olarak görevlendirilmekteyim.Meydana gelen trafik kazalarının TÜM DETAYLARI İLE BİRLİKTE analiz edilerek sadece gerçeğin ortaya çıkmasını istediğinizde, kaza sonrası gerek trafik zabıtası tarafından düzenlenen trafik kazası tespit tutanağı, gerekse de soruşturma ve yargılama aşamasında düzenlenen bilirkişi raporlarının eksik ve hatalı düzenlendiğini düşündüğünüzde C.M.K nun 67. maddesine istinaden uzman mütalaa raporu olan “bilimsel rapor” talep edebilirsiniz.Düzenlenecek olan Mütalaa raporu ile maddi gerçeğin oraya çıkmasını sağlayabilir, hazırlık soruşturması veya kovuşturma aşamasında yetkili mahkemeye DELİL olarak sunabilir ve hak ve hukuka yardımcı olabilirsiniz hatta TEMYİZ aşamasında dahi yararlanabilirsiniz…Kaza analizi ve Bilirkişi Eğitici Eğitimi,

Aldığım kurslar

Kaza analizi ve Bilirkişi Eğitici Eğitimi,
Polis eğiticilerinin Eğitimi,
Trafik ve Çevre Bilgisi Öğreticileri Kursu,
Analog ve Elektronik Tokoğraf cihazı kullanımı ve müfredat Eğitici Eğitimi,
Dijital takoraf (Sayısal takoğraf) Eğitici Eğitimi,
Profesyonel YÖneticilik Sertifika programı(Akdeniz Üniversitesi - 3 ay süreli - 72 saat),
İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı(Akdeniz Üniversitesi- 3 ay süreli - 70 saat),
Yönetici Becerilerinin Geliştirilmesi,
Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve İnovasyon,
Video kamaeralı Radar ve Alkolmetre kullanımı ve müfredat Eğitici Eğitimi,
İletişim Becerileri ve Beden Dili Eğitimi,
Kolluk Personelinin İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi,
Polis Etik Eğitimi #x#

antalya web tasarım web tasarım web tasarım antalya Antalya transfer Antalya transfer Hatay araç kiralama Alanya Transfer Gazipaşa Transfer Antalya Transfer Antalya Flughafen Transfer