Hseyin Yavuz, Trafik bilirkiisi, Trafik kaza bilirkiisi

TRAF襤K KURSLARI


Trafik Kurslar覺

Trafik kurallar覺na uyulmad覺覺 zaman neler olduunu hepimiz biliriz. #x# Bu t羹r haberleri her g羹n gazetelerden okumakta, televizyonlar覺m覺zda izlemekteyiz. Trafik kurallar覺na uymamak hem kendi hayat覺m覺z覺 hem de bakalar覺n覺n hayat覺n覺 tehlikeye atmakt覺r. Bunu yapan kiiler kendilerinin ve bakalar覺n覺n yaama hakk覺na sayg覺s覺zl覺k etmi olurlar. Trafik kurallar覺na uymamak insanlar覺n 繹lmelerine, yaralanmalar覺na, Sakat kalmalar覺na ve maddi zarara uramalar覺na neden olur. #x# Trafik kurallar覺na uymayarak bakalar覺na zarar vermek, haks覺zl覺k yapmak, kul hakk覺na girmek demektir. Bu nedenle Toplumsal hayat覺n gerei olarak trafik kurallar覺na uymal覺y覺z. B繹ylece kendimizi ve dier insanlar覺 tehlikelerden korumu oluruz. #x# Kimsenin hakk覺n覺 癟inememi oluruz.

Bunu yapabilmek i癟in Yaya kald覺r覺mlar覺nda her zaman sadan y羹r羹meliyiz Trafik 覺覺klar覺na dikkat etmeli ve k覺rm覺z覺 覺覺kta ge癟memeliyiz, s羹r羹c羹 ve yolcuysak emniyet kemerini takmal覺y覺z. Ayr覺ca s羹r羹c羹lerin a覺r覺 h覺z yapmamaya, uykusuz ve alkoll羹 olarak ara癟 kullanmamaya dikkat etmeleri gerekir cadde ve sokaklarda her zaman yaya kald覺r覺m覺nda y羹r羹meliyiz. Kar覺 kald覺r覺ma ancak yaya ge癟itlerinden ge癟meliyiz Kald覺r覺mdan inerken, kar覺dan kar覺ya ge癟erken 繹nce sola, sonra saa yine sola bak覺p 繹yle ge癟meliyiz Yaya kald覺r覺m覺 olmayan yerlerde yolun solundan y羹r羹meliyiz Trafik polislerinin iaretlerine uymal覺y覺z Trafik Polisinin olmad覺覺 yerlerde trafik iaretlerine dikkat etmeliyiz.

Trafik lambas覺 k覺rm覺z覺 yanarken kesin olarak kar覺ya ge癟memeliyiz Kar覺dan kar覺ya ge癟erken zikzaklar 癟izmemeliyiz Duran bir ta覺t覺n hemen 繹n羹nden ve arkas覺ndan ge癟memeliyiz #x# Ta覺t ara癟lar覺ndan inerken ta覺t覺n tam olarak durmas覺n覺 beklemeliyiz Ta覺t ara癟lar覺na binerken s覺ram覺z覺 beklemeliyiz Ta覺t arac覺ndan iner inmez hemen kar覺ya ge癟memeliyiz Ta覺tlara hi癟bir nedenle as覺lmamal覺y覺z Yolda top oynamamal覺y覺z Yolda gruplar oluturup ge癟ie engel olmamal覺y覺z

antalya web tasar覺m web tasar覺m web tasar覺m antalya Antalya transfer Antalya transfer Hatay ara癟 kiralama Alanya Transfer Gazipaa Transfer Antalya Transfer Antalya Flughafen Transfer